Three In One Concepts

Anastazya Tomoko Wada
Prezidentka Three In One Concepts

 

One Brain (Jednotný mozek)

Dokáže pomoci v objevování tvořivých možností, motivaci,
v situacích, kdy se zdá, že není jiné volby.

 

 

Každý si může vytvořit svoji vlastní realitu

Je Tvoje realita tou realitou, kterou chceš?

One Brain pro:

srozumitelnou komunikaci, zlepšení uvědomění učení,
zlepšení vztahů, objevení svých možností,
vlastní osobní rozvoj, změnu svého zaměření,
snížení stresu

Jak? Pomocí:

práce s Barometrem chování
zvýšení pozitivního a snížení negativního emocionálního náboje
použití energetických korekcí
frontálně/okcipitálního držení (čelo/zátylek)
tvořivé představivosti a testování svalů

Klíčová slova:

Svoboda volby
Sebeúcta
Motivace
Respekt

Máš zájem?

Požádej o ukázkové sezení
Nebo se chceš dozvědět více?
Naši facilitátoři Tě rádi budou informovat
o metodě One Brain (Jednotném mozku)